Станцiя

ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" створена відповідно до наказу Міністерства палива і енергетики України від 28.11.2001 №599 шляхом перетворення державного підприємства "Миколаївська ТЕЦ" у відкрите акционергое товариство.

Засновником Товариства є держава в особі органу приватизації.

Акціонером Товариства є держава в особі Міністерства енергетики і вугілля України.

100% акцiй ВАТ НТЕЦ належить державі.

У своїй діяльності ВАТ НТЕЦ керується чинним законодавством України і Статутом затвердженим Міністерством палива і енергетики 09.01.2002.

Предметом діяльності Товариства є виробництво, передача і постачання електричної і теплової енергії, організація і проведення ремонтів основного і допоміжного устаткування, теплових мереж.

2008 р. - ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" отримала диплом Міжнародного рейтингу "Золота фортуна".

2009 р. - Станція увійшла до двадцятки кращих ТЕЦ України за підсумками 2008-2009 рр.

2010 р. - Станція увійшла до десятки кращих теплоцентралей України за результатами Незалежної эспертицы "Лідер галузі".

2011 р. - Миколаївською ТЕЦ вироблено електроенергії 94,725 млн.кВтч, тепловий энегії 338538 Гкал.

2012 р. - Миколаївською ТЕЦ вироблено 89,661 млн.кВтч електроенергії і 291659 Гкал тепловий энегії.

2013 р. - Відкрите акционергое товариство "Миколаївська ТЕЦ" стало Публічним акціонерним товариством. 100% акцiй належить державі Україна. ПАО НТЭЦ зайняла друге місце в Україні за основними техніко-економічними показниками. Підприємство визнане "Кращим працедавцем - 2013 р." у Миколаївській області, відмічено Почесним знаком.